Wednesday, April 24, 2013

[Hindi Jokes] Dil ka kya hai woh to

LE_GROUPS_PIC

Dil ka kya hai woh to, apko hi sochta hai

Katha nahi hai ye, ek saath pane ki khawisk baki hai

Saath reh sake mumkin nahi hai per ,Zindagi me chahat abhi bhi baki hai

Hum un kush nasib valoon me hai , jinke dil me kasak abi be baaki hai

Zindagi katam kar deena tik nahi hoga ,kyo ki ek muluqat abi bhi baki hai,

Khuda se khena dua kabol kare, ki kayi armaan abi bhi baki hai

Agar kar sake to itna kar, manzoor kar fariyad,

ki milna abhi be baki hai,Agar poori na karska ye khawish to yaad rakh

ki ek insaan ka karz abi bhi baki hai.

Join Love Ever Groups....

--
--
To unsubscribe from this group, send email to
 
hindi-jokes-groups+unsubscribe@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Hindi Jokes Groups" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to hindi-jokes-groups+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

No comments:

Post a Comment